Literatuur algemeen

Bewegingsleer

Deel III, De Romp

Door: I.A. Kapandji
ISBN: 90 313 0326 7
Uitgeverij: Bohn, Scheltema & Holkema