Literatuur kinder-manueeltherapie

Imaging of the Cervical Spine in Children

Door: Leonard E. Swischuk
Uitgeverij: Springer Verlag
ISBN 0-387-21913-7

 

 

Funktionelle Pathologie und Klinik der Wirbelsäule

Door: Jan Jirout
Uitgeverij: Urban & Fischer te München
ISBN: 3-437-10905-7

 

 

Die kraniozervikale Übergang

De gewrichten van de cranio-cervicale overgang onderscheiden zich morfologisch, biomechanisch, musculair, neuronanatomisch en neurofysiologisch van de andere wervelkolomstructuren. De complexe structuren en functies in driedimensionale zin maken dit hoogcervicale gebied storingsgevoelig, zowel in biomechanische, maar vooral in neuroreflectoire zin. Zowel bij volwassenen als kinderen! Ondanks nieuwe neuronanatomische onderzoekresultaten en talrijke klinische ervaringen, wordt de betekenis van de craniocervicale overgang nauwelijks onderkend.
Dit boek vormt een onderbouwing van de diagnostiek en de behandeling van het KISS-syndroom met manuele therapie.

Door: M. Hülse - W.L. Neuhuber - H.D. Wolff
Uitgeverij: Springer Verlag
ISBN: 3-540-62589-5

De motorische ontwikkeling van de zuigeling

Variëren, selecteren, leren adapteren

De normale ontwikkeling van de motoriek wordt gekenmerkt door variabiliteit, d.w.z. tijdens zijn dagelijkse activiteiten, zal het kind zijn motorische vaardigheden op variabele wijze uitproberen.
Dit boek voert de lezer vlot door de materie en is daardoor een goed naslagwerk. De manueeltherapeut die geschoold is in het diagnosticeren en het behandelen van het KISS-syndroom zal veel herkenningspunten in dit boek vinden en voelt zich gesteund om zijn diagnostiek en therapie te verantwoorden.

Door: Mijna-Hadders-Algra en Tineke Dirks
Uitgeverij: Bohn, Stafleu en Van Loghum
ISBN: 90-313-3092-2

Bausteine der Kindliche Entwicklung

Een goed leesbaar boek over de ontwikkeling van het kind. Bestemd voor ouders, medici en paramedici. De sensorische integratie in de ontwikkeling van het kind wordt uitvoerig besproken in duidelijke, klare taal.
Sensorische integratie is het opnemen, ordenen en verwerken van zintuiglijke prikkels en vormen de noodzakelijke factor in de ontwikkeling van het kind. Een veelheid van symptomen kan op storingen in de sensorische integratie worden teruggevoerd. In het kader van het KISS-syndroom wordt dit boek aanbevolen. Stoornissen in de sensorische integratie van het zintuigorgaan “cranio-cervicaal” speelt een storende rol in de motorische ontwikkeling, in de ontwikkeling vegetatieve balans. Kortom de zuigeling is in meerdere opzichten afhankelijk van goed functionerende nekgewrichtjes, beter gezegd van zijn goed functionerende cranio-cervicale motoriek.
Dit boek wijst naar mogelijke late gevolgen van het KISS-syndroom. Zie die casuïstieken in KISS-Kinder van Dr. H. Biedermann.

Door: A. Jean Ayres
Uitgeverij: Springer Verlag
ISBN: 3-540-55809-8

Neurophysiologische Aspekte des Bewegungssystems

3e druk

Dit boek beschrijft op systematische wijze de neurofysiologie van de bewegende wervelkolom, de gevolgen van de functiebeperkingen in de wervelkolomgewrichten. M.a.w. de functiepathologie van het bewegingsapparaat.
Besproken worden de problemen van acute en chronische pijn bij gewrichtsblokkeringen (denk aan KISS/KIDD). Voor de manueeltherapeut, kinderarts en CB-arts een nuttig naslagwerk.

Door: Hans-Dieter Wolff
Uitgeverij: Springer Verlag
ISBN: 3-540-51500-3

The cranio-cervical Syndrome

14 hoofdstukken, waarin o.a. anatomie, functies, de priopriocepsis van de (hoge) cervicale wervelkolom, besproken worden. Verder is er aandacht voor verschillende vormen van hoofdpijn, waarin cervicale pathologie een rol speelt.
Het KISS-syndroom krijgt ook een hoofdstuk toebedeeld. De andere hoofdstukken beschouwend, kan men zich afvragen welke pijnsyndromen een rol spelen bij de zuigeling met het KISS-syndroom.

Door: Howard Vernon
Uitgeverij: Butterworth and Heinemann
ISBN: 0-7506-4495-8